Прикладні

Перспективи впровадження біотехнологій

Фундаментальні

Економічна безпека України

Прикладні

Реконструкція промисловості України

Фундаментальні

Паливний сектор економіки України

Фундаментальні

Дерегулювання економіки України

Прикладні

Неоіндустріальна політика України

Прикладні

Нафтопереробний комплекс України

Прикладні

Нанотехнології в Україні

Прикладні

Модернізація системи управління соціально-економічним розвитком регіонів (2 етап)

1