ОБҐРУНТУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Метою дослідження є розроблення теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо формування енергетичної моделі економіки України.

Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:

Основні результати теоретичного характеру:

1. Уточнено теоретичні засади енергетичної моделі економіки країни як відображення стану реальної системи енергозабезпечення (електрозабезпечення) країни, яка змінюється під дією сукупності зовнішніх та внутрішніх факторів. На відміну від економетричних моделей енергетична модель має бути гібридною, побудованою на теоретико-методичних засадах імітаційного моделювання і моделі економічної рівноваги.
2. Обґрунтовано концептуальні положення енергетичної моделі економіки країни, які визначають склад процесів (компонент) що моделюються, послідовність їх зв’язків та влив ресурсно-технологічних, виробничих, майнових і ринкових факторів на їх розвиток (поведінку).
3. Розроблено методичний підхід до ідентифікації доцільних  до застосування в Україні інноваційних технологій електрогенерації за критеріями енергоємності і витратності виробництва енергії на основі порівняльної оцінки їх характеристик.
4. Розроблено методичне забезпечення виміру параметрів енергетичної моделі національної економіки в енергетичних величинах, що дозволило забезпечити можливість їх зіставлення при порівнянні наслідків структурних зрушень в енергетичній сфері за різними сценаріями.         
5. Розроблено методичний підхід до вибору оптимального варіанту енергетичної моделі національної економіки  з множини сценаріїв можливих структурних зрушень за критерієм їх найбільшої відповідності завданням економічного зростання країни на основі оцінки економічних наслідків згаданих зрушень.
 
Основні результати практичного характеру:
 
1. Аналіз тенденцій змін в економіці та енергетиці країни виявив неузгодженість між тенденцією економічного спаду і відсутністю адекватних структурних і технологічних зрушень в електроенергетиці країни, що обумовило зростання вартості виробництва і постачання енергії та відставання країни від тенденцій глобального енергетичного розвитку.
2. Скорочення обсягів використання електричної енергії в економічній діяльності викликано зменшенням обсягів виробництва у промислових галузях з високою енергоємністю і безперервним циклом виробництва, яке при відсутності відповідних структурних зрушень в енергетиці визначило неузгодженість тенденцій економічного й енергетичного розвитку країни.
3. Застосування методичного підходу до ідентифікації доцільних  до освоєння в Україні технологій електрогенерації дозволило визначити основні напрями структурно-технологічної модернізації національної електроенергетики і сформувати портфель інноваційних енергетичних технологій, освоєння яких здатне забезпечити підвищення ефективність енергозабезпечення країни, підвищення збалансованості потужностей і режимів генерації з графіками використанням електроенергії, стимулювати розвиток енергетичної самодостатності територій за рахунок створення систем управління енергомережами нового покоління (smart grids) та розвитку розподіленої генерації електроенергії (у т. ч. з використанням відновлюваних та нетрадиційних паливно-енергетичних ресурсів).
4. Застосування розроблених теоретико-методичних положень дозволило визначити компонентно-факторну структуру та параметри енергетичної моделі економіки країни за різними сценаріями можливих структурно-технологічних перетворень в енергетиці, з яких до реалізації рекомендовано варіант здатний забезпечувати довгострокові тенденції зростання ефективності сфери енергозабезпечення та економічного розвитку країни.
 

 

Завантажити презентацію