#Монографії 
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем
#Монографії 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б. Особые экономические зоны. Зарубежный и отечественный опыт.Книга 2: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит», 2017
#Монографії 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б. Особые экономические зоны. Теоретико-методологические аспектыразвития. Книга 1: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» , 2017
#Монографії 
Матюшенко І. Ю. Розробка і впровадження конвергентних технологій в україні в умовах нової промислової революції: організація державної підтримки (монографія), 2016
#Монографії 
Губарєва І. О., Гонтар Д. Д. Оцінка вартості банку при виборі його конкурентної та корпоратив-ної стратегій (монографія), 2016
#Монографії 
Губарєва І. О. Формування економічної безпеки України (монографія), 2015
#Монографії 
Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування (монографія), 2015 рік
#Монографії 
Доровський О. В. Стратегія розвитку фармацевтичної галузі України (монографія), 2015
#Монографії 
Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шостак І. В. Данова М. О. Форсайт прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні (монографія), 2015
#Монографії 
Матюшенко І. Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем
Матюшенко І. Ю.Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем: монографія. - Харків: ФОП Лібуркіна Л. М., 2017. - 448 c. У монографії досліджено особливості технологічного розвитку економік країн світу для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової ревоюції, а саме: визначено сутність актуальних економічних парадигм, спрямованих на вирішення глобальних проблем; охарактеризовано конвергенцію NBIC-технологій як ключового фактора нової промислової революції, а також досліджено процес конвергенції знань, технологій і суспільства як механізму вирішення глобальних проблем. Визначено тенденції розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності у країнах світу й Україні, в тому числі наведено основні напрями розвитку конвергентних і передових виробничих технологій, найбільш перспективних для розвинених країн, країн, що розвиваються, та України. Запропоновано концепцію розвитку конвергентних технологій в Україні для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції, визначено напрями використання конвергентних технологій в Україні на прикладі модернізації авіакосмічного комплексу, а також наведено пропозиції щодо інфраструктури вітчизняного дослідницького простору відповідно до європейської практики. Монографію призначено для широкого кола читачів, що цікавляться особливостями розвитку конвергентних і передових виробничих технологій для вирішення глобальних проблем в умовах нової промислової революції та розвитку сучасних інтеграційних процесів.
14.09.2017
завантажити
#Монографії 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б. Особые экономические зоны. Зарубежный и отечественный опыт.Книга 2: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит», 2017
Проведен анализ развития особых экономических зон в мировой экономике. Рассмотрен зарубежный опыт создания и функционирования особых экономических зон по большинству регионов нашей планеты. Исследована специфика отдельных видов особых экономических зон: торговых, промышленно- производственных, технико-внедренческих, сервисных, туристско-рекреационных, портовых и территорий опережающего развития. Обоснованы эффекты функционирования особых экономических зон Российской Федерации и их влияние на занятость и инвестиции в российских регионах.
06.04.2017
завантажити
#Монографії 
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б. Особые экономические зоны. Теоретико-методологические аспектыразвития. Книга 1: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» , 2017
Майбуров И.А., Иванов Ю.Б. Особые экономические зоны. Теоретико-методологические аспектыразвития. Книга 1: монография для магистрантов, обучающихся по программам направлений «Экономика», «Государственный аудит» и «Финансы и кредит» , 2017
06.04.2017
завантажити
#Монографії 
Матюшенко І. Ю. Розробка і впровадження конвергентних технологій в україні в умовах нової промислової революції: організація державної підтримки (монографія), 2016
Матюшенко І. Ю. Розробка і впровадження конвергентних технологій в україні в умовах нової промислової революції: організація державної підтримки (монографія), 2016
23.01.2017
завантажити
#Монографії 
Губарєва І. О., Гонтар Д. Д. Оцінка вартості банку при виборі його конкурентної та корпоратив-ної стратегій (монографія), 2016
Губарєва І. О., Гонтар Д. Д. Оцінка вартості банку при виборі його конкурентної та корпоративної стратегій (монографія), 2016
06.04.2016
завантажити
#Монографії 
Губарєва І. О. Формування економічної безпеки України (монографія), 2015
Губарєва І. О. Формування економічної безпеки України (монографія), 2015
08.12.2015
завантажити
#Монографії 
Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування (монографія), 2015 рік
Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування (монографія), 2015 рік
08.12.2015
завантажити
#Монографії 
Доровський О. В. Стратегія розвитку фармацевтичної галузі України (монографія), 2015
Доровський О. В. Стратегія розвитку фармацевтичної галузі України, 2015
28.10.2015
завантажити
#Монографії 
Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Шостак І. В. Данова М. О. Форсайт прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні (монографія), 2015
Форсайт прогнозування пріоритетних напрямів розвитку нанотехнологій і наноматеріалів у країнах світу й Україні
12.10.2015
завантажити