Семінари

Основи успішної презентації

Семінари

Наукові тексти, першоджерела, етика цитування (частина ІІ)

Семінари

Наукові школи, теорії та концепції

Семінари

Економіко-математичне моделювання

Семінари

Формулювання та доведення гіпотез

Семінари

Взаємозв'язок теоретичних та практичних проблем дослідження

Семінари

Особливості роботи з законодавством

Семінари

Наукові тексти, першоджерела, етика цитування (частина І)

Семінари

Наукова новизна результатів дослідження

1