07 лютого 2024 р. для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України відбувся навчально-методичний семінар на тему «Академічна доброчесність – інструмент забезпечення якості освіти і науки», який було проведено заступником директора з наукової роботи д.е.н., професором Іриною Губарєвою.

На семінарі розглядалися наступні питання: академічна доброчесність в науковій установі; поняття плагіату, види і типи; цитування, оформлення посилань; програми перевірки наукових робіт на плагіат; опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності.

Ірина Губарєва розкрила сутність таких понять, як «академічна доброчесність», «академічний плагіат», «самоплагіат», «фальсифікація» та ін.; обговорила зі здобувачами освіти основні правила дотримання академічної доброчесності під час проведення наукових досліджень, види академічної відповідальності за порушення академічної доброчесності та багато інших важливих питань.

Підводячи підсумки лектор наголосила на важливості дотримання кожним здобувачем освіти академічної доброчесності в процесі виконання науково-дослідних робіт різного рівня, оскільки це є кваліфікаційною характеристикою майбутнього фахівця.

 

Завантажити презентацію