Круглі столи

Сучасні виклики менеджменту в умовах діджиталізації економіки

Інші заходи

Відзначення працівників Центру

Інші заходи

Міжнародна конференція "Привабливість навчального закладу: складові та тренди"

Інші заходи

Завершення практики студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Інші заходи

Вебінар "Tax and public finance aspects of the war against Ukraine"

Інші заходи

Засідання Наукової ради Міністерства фінансів України

Інші заходи

Прес-конференція "Повоєнне відродження України"

Інші заходи

Міжнародна конференція "Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами"

Інші заходи

Міжнародна конференція "Трансформація суспільства в соціальних та гуманітарних науках"

1 ... 16