Круглі столи

Дерев’яне будинкобудування та забезпечення житлом ВПО

Інші заходи

Засідання Правління УСПП та Антикризової ради громадських організацій

Інші заходи

Українсько-польський форум

Інші заходи

Засідання Правління УСПП та Антикризової ради громадських організацій

Круглі столи

Детермінанти забезпечення національної безпеки та обороноздатності України

Круглі столи

Проблеми функціонування та розвитку вітчизняної промисловості у воєнний та повоєнний періоди

Круглі столи

Економіка України в умовах війни

Круглі столи

Міжнародний круглий стіл

Інші заходи

XI Міжнародна наукова конференція (м. Торунь, Польща)

1 ... 14