ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ І ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВ СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА МОТОРНОГО БІОПАЛИВА ЯК СКЛАДОВОЇ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ

Мета дослідження полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних положень формування виробничо-технологічної структури і розроблення концепції створення національного високотехнологічного виробництва моторного біопалива.

Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:

Основні результати теоретичного характеру:

Основні результати практичного характеру:

Завантажити презентацію