ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Метою дослідження є розробка теоретичного забезпечення формування системи державного регулювання ринку електричної енергії України.

Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:

Основні результати теоретичного характеру:

1. Запропоновано концепцію державної політики на ринку електроенергії.
2. Обґрунтовано теоретичні положення з вибору ключових детермінант формування моделі конкурентного ринку електроенергії.
3. Розроблено теоретичні положення з формування товарного ринку електроенергії на біржовій основі.
4. Обґрунтовано методичний підхід до стратегічного регулювання ринку електроенергії на основі прогнозування адекватності розвитку потужностей енергосистеми. Обґрунтовано теоретичні положення з організації ринку потужностей.
5. Обґрунтовано методичне забезпечення регулювання конкуренції на ринку електроенергії на основі оцінки його результативності.
6. Розроблено теоретичний підхід із формування енергетичної безпеки країни на системній основі.
7. Розроблено методичні положення з операційного регулювання ринку електроенергії України на основі моніторингу кількісного та якісного стану електроенергетичної безпеки.
8. Сформовано методичні рекомендації з цінового регулювання ринку електроенергії.
9. Обґрунтовано методичне забезпечення вибору пріоритетних технологій цільового розвитку електроенергетики у площині «цінність – вартість – чистота» електроенергії.
10. Обґрунтовано аналітичне забезпечення із  визначення причини дисперсії цін на ринках електроенергії. Надано методичні рекомендації з регулювання напрямів інтеграції ринку електроенергії в регіональний енергопростір.
 
Завантажити презентацію