Мета дослідження: обґрунтування теоретико-методологічного забезпечення  формування шляхів виходу України з "пастки відсталості".

Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:

Основні результати дослідження:

 

Завантажити презентацію