загальна інформація

У червні 2007 року в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України створено спеціалізовану вчену раду К 64.251.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів; металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів), (наказ ВАК України від 15.06.2007 р. № 385). Склад ради був затверджений у кількості 13 осіб, у тому числі 12 докторів економічних наук, з них 7 докторів наук – за спеціальністю 08.00.03 та 5 докторів наук – за спеціальністю 08.00.04.

 

Наказом ВАК України від 10.12.2008 р. № 763 до складу спеціалізованої вченої ради було введено двох докторів економічних наук за спеціальностями 08.00.03 та 08.00.04. Кількість членів ради на той час складала 15 осіб, у тому числі 14 докторів економічних наук, з них    8 докторів наук – за спеціальністю 08.00.03 та 6 докторів наук – за спеціальністю 08.00.04.

 

У червні 2009 року на підставі наказу ВАК України від 03.06.2009 № 409  відбулася зміна статусу ради, а саме створено спеціалізовану вчену раду Д 64.251.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (виробництво коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів; металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів). До складу ради входило 15 осіб, у тому числі 14 докторів економічних наук, з них 7 докторів наук – за спеціальністю 08.00.03 та 7 докторів наук – за спеціальністю 08.00.04. У листопаді 2011 року до складу ради було введено одного доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 (наказ ВАК України від 17.11.2010 № 805).

 

На підставі наказу ВАК України від 03.06.11 № 508 відбулося розширення повноважень спеціалізованої вченої ради щодо спеціальностей, за якими раді надано право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій, додано спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Згідно з наказом МОН України від 04.07.2013 № 893 утворено спеціалізовану вчену раду        Д 64.251.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним господарством та 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка строком на три роки.

склад спеціалізованої вченої ради
Склад ради на цей час налічує 15 осіб, у тому числі 14 докторів економічних наук, з них 6 докторів наук – за спеціальністю 08.00.05, 8 докторів наук – за спеціальністю 08.00.03.
Хаустова Вікторія Євгенівна
Голова спеціалізованої вченої ради, доктор економічних наук, професор
Губарєва Ірина Олегівна
Заступник голови спеціалізованої вченої ради, доктор економічних наук, професор
Красноносова Олена Миколаївна
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, кандидат економічних наук, доцент

Захист дисертацій

Інформація про роботу ради ДФ 64.251.001 Анотація дисертації (219,9 КБ) Наказ МОН України про утворення ради (1,7 МБ) Дисертація (2,7 МБ) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації (6,0 МБ) Відгук Ковальчук В. (3,6 МБ) Відгук Дєгтяр О. (4,4 МБ) Дата, час і місце захисту (103,6 КБ) Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду (61,9 КБ) Відгук 1 (1,1 МБ) Відгук 2 (1,4 МБ) Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради (12,1 КБ) Аудіозапис засідання спеціалізованої вченої ради (12,3 КБ)
28.12.2021
Дисертація Нечипорук О. В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 - економіка та управління національним господарством Автореферат (413,5 КБ) Дисертація (3,4 МБ) Відгук Гальцової О. Л. (267,8 КБ) Відгук Гриценко Л. Л. (361,1 КБ)
23.08.2021
Дисертація Свічка С. О. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка Дисертація (3,5 МБ) Відгук Шульц С. Л. (307,4 КБ) Відгук Тур О. В. (1,7 МБ) Автореферат (496,1 КБ)
23.08.2021
Таблиця. Кількість дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді НДЦ ІПР НАН України
Спеціальність Науковий ступінь Роки
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
08.00.03 – економіка та управління національним господарством кандидат економічних наук 6 2 4 8 6 7 4 7 7 4 7 2
доктор економічних наук x 0 2 1 0 0 1 2 0 2 2 2
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) кандидат економічних наук 5 1 2 5 6 4 x x x х х х
доктор економічних наук x 0 0 0 0 0 x x x х х х
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка кандидат економічних наук x x x 0 5 3 5 3 2 2 1 0
доктор економічних наук x x x 0 0 0 1 1 3 0 0 1