Семінари

Наукові тексти, першоджерела, етика цитування (частина І)

Інші заходи

Міжнародна конференція "Конкурентоспроможність та інновації"

Інші заходи

Міжнародна конференція "Еволюція тривалості життя"

Семінари

Наукова новизна результатів дослідження

Семінари

Вибір мети, завдань та предметної області дослідження

Інші заходи

Засідання науково-консультативної ради ДФС

Інші заходи

Обговорення економічної доктрини України

Круглі столи

Криптовалюти: реалії та перспективи

Семінари

Вибір теми дослідження, правила її формулювання та обґрунтування актуальності

1 ... 10 11