Семінари

Вибір теми дослідження, правила її формулювання та обґрунтування актуальності

Круглі столи

Регуляторна політика України

Семінари

Регуляторна політика

Інші заходи

Угода про співпрацю: взаємодія з УСПП

Круглі столи

Соціально-економічний розвиток регіонів України: круглий стіл

1 ... 10 11