Проєкт Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України "Створення виробництва синтетичного рідкого палива з вугілля в Україні у воєнний та повоєнний періоди" увійшов до переліку проєктів, що рекомендуються до реалізації за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України за результатами конкурсу "Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди".