26 червня 2023 року науковці Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України – директор, докт. екон. наук, професор Вікторія ХАУСТОВА та старший науковий співробітник, канд. екон. наук Тетяна САЛАШЕНКО успішно завершили чотиримісячне стажування та роботу в якості запрошених дослідників в Università degli studi di Bari Aldo Moro (Італія, Барі).

За результатами проведених сумісно с італійськими колегами досліджень планується видання цілого ряду публікацій у наукових виданнях та монографіях, а також участь в міжнародних конференціях. Також оговорено напрями подальшого співробітництва в освітньо-наукових проєктах.

Завантажити презентацію