#Статті 
Матюшенко И. Ю. Проблемы и перспективы бизнес-образования в Украине (статья), 2006
#Підручники 
Іванов Ю. Б. Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів (наукове видання), 2006
#Монографії 
Інновації: проблеми науки і практики: монографія / кол. авт., в т. ч. Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Іванов Ю. Б., 2006
#Монографії 
Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія / за заг. ред. Іванова Ю. Б., Тищенко О. М., 2006
#Підручники 
Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система (підручник), 2006
#Статті 
Матюшенко И.Ю. Направления развития высокотехнологических укладов и создания экономики знаний в Украине (статья), 2006
#Статті 
Матюшенко И. Ю. Перспективы развития науки в Украине в условиях преодоления многоукладности экономики и создания общества, построенного на знаниях (статья), 2006
#Статті 
Иванов Ю. Б., Олейник А. Д. Ресурсный потенциал реализации стратегических направлений социально-экономического развития региона (статья), 2006
#Підручники 
Адміністрування податків. Навчальний посібник / Автор. кол. Іванов Ю. Б., Карпов Л. М., Петросянц К. В., 2005
#Статті 
Матюшенко И. Ю. Проблемы и перспективы бизнес-образования в Украине (статья), 2006
Матюшенко И. Ю. Проблемы и перспективы бизнес-образования в Украине (статья), 2006
02.07.2006
завантажити
#Підручники 
Іванов Ю. Б. Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів (наукове видання), 2006
Іванов Ю. Б. Проблеми податкового регулювання і планування податкових платежів (підручник), 2006
23.06.2006
завантажити
#Монографії 
Інновації: проблеми науки і практики: монографія / кол. авт., в т. ч. Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Іванов Ю. Б., 2006
Інновації: проблеми науки і практики: монографія / кол. авт., в т. ч. Кизим М. О., Матюшенко І. Ю., Іванов Ю. Б., 2006
30.03.2006
завантажити
#Монографії 
Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія / за заг. ред. Іванова Ю. Б., Тищенко О. М., 2006
Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства: монографія / за заг. ред. Іванова Ю. Б., Тищенко О. М., 2006
29.03.2006
завантажити
#Підручники 
Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система (підручник), 2006
Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система (підручник), 2006
03.03.2006
завантажити
#Статті 
Матюшенко И.Ю. Направления развития высокотехнологических укладов и создания экономики знаний в Украине (статья), 2006
Матюшенко И.Ю. Направления развития высокотехнологических укладов и создания экономики знаний в Украине (статья), 2006
02.03.2006
завантажити
#Статті 
Матюшенко И. Ю. Перспективы развития науки в Украине в условиях преодоления многоукладности экономики и создания общества, построенного на знаниях (статья), 2006
Матюшенко И. Ю. Перспективы развития науки в Украине в условиях преодоления многоукладности экономики и создания общества, построенного на знаниях (статья), 2006
02.03.2006
завантажити
#Статті 
Иванов Ю. Б., Олейник А. Д. Ресурсный потенциал реализации стратегических направлений социально-экономического развития региона (статья), 2006
Иванов Ю. Б., Оолейник А. Д. Ресурсный потенциал реализации стратегических направлений социально-экономического развития региона, 2006
10.02.2006
завантажити
#Підручники 
Адміністрування податків. Навчальний посібник / Автор. кол. Іванов Ю. Б., Карпов Л. М., Петросянц К. В., 2005
Іванов Ю. Б. Адміністрування податків (навчальний посібник), 2005
21.06.2005
завантажити