16 травня 2023 р. в рамках Дня науки-2023 вчений секретар Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України д.е.н., проф. Надія Бєлікова провела майстер-клас «Технологія проведення ринкових досліджень» для студентів освітньої програми «Бізнес-статистика і аналітика» ХНЕУ ім. С. Кузнеця, викладачів і всіх бажаючих. У заході також взяли участь здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти доктора філософії за спеціальностями «Менеджмент» та "Публічне управління" галузі знань 07 «Управління та адміністрування» НДЦ ІПР НАН України.

Завантажити презентацію