Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період до 2015 року

Стратегія  соціально-економічного  розвитку  Харківської  області  на  період  до 2015 року розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів України  «про  затвердження  Державної  стратегії  регіонального  розвитку  на  період  до  2015  року»  та  листа  Міністерства  економіки  України  «про  затвердження  регіональних стратегій».

«Стратегія соціально-економічного розвитку Харківської області на період  до 2015 року» є доопрацьованим варіантом «Стратегії соціально-економічного  розвитку  Харківської  області  на  період  до  2011  року»,  яка  була  розроблена  згідно  з  «Методичними  рекомендаціями  щодо  формування  регіональних стратегій розвитку» і затверджена на сесії Харківської обласної ради  з  урахуванням  нових  вимог  чинного  законодавства,  які  викладені  в  таких  нормативних документах: Законі України «Про стимулювання розвитку регіонів», постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної  стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року».

При  написанні  стратегії  використовувався  також  закордонний  досвід,  у  першу  чергу  країн  –  членів  ЄС,  який  викладено  в  таких  документах:  «Стратегія  сталого  розвитку  Європейського  союзу»,  «Лісабонська  стратегія  зростання робочих місць», «Хартія міст Європи за сталий розвиток»,  «Скандинавська стратегія сталого розвитку», «Національна стратегія сталого  розвитку  Швеції  в  2002  році»,  «Державна  програма  дій  для  сталого  розвитку нідерландів», «Національна стратегія розвитку польщі на 2007 –  2013 роки».

При  розробці  «Стратегії  соціально-економічного  розвитку  Харківської  області на період до 2015 року» враховувалися також такі регіональні програми:  «Програма  підвищення  рівня  та  покращення  якості  життя  населення  Харківської  області  на  період  до  2015  року»,  «Програма  науково-технічного  та  інноваційного  розвитку  регіону  на  період  до  2015  року»,  «Регіональна  програма стимулювання розвитку експортного потенціалу Харківської області  на 2007 – 2008 роки», проект моделі організації територій Харківської області  з  урахуванням  положень  проекту  Закону  України  «Про  територіальний  устрій України» та ін.

Завантажити текст