МОНІТОРИНГ І КОМЕНТАРІ ДО НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ В СФЕРІ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ (вересень 2017 р.)

В рамках щомісячного моніторингу проаналізовано найбільш суттєві зміни регуляторної політики у зв’язку з прийнятими протягом вересня 2017 р. нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади.

В сфері адміністративних послуг, дозвільної системи та ліцензування:

Головним нововведенням в банківській сфері стало внесення змін до режиму отримання фінансування українськими підприємствами від міжнародних фінансових організацій, закріплених Постановою Правління Національного банку України «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 07 вересня 2017 року №88.

В розділі «Практика дерегулювання економіки в Україні» анонсовано початок роботи електронного сервісу eHealth, який надасть можливість суб’єктам швидко отримати медичну інформацію та скоротити паперовий документообіг.

Оцінка якості розробки АРВ до проектів регуляторних актів (розділ 4 моніторингу) продемонструвала позитивні тенденції щодо наявності більшості якісних і кількісних показників аналізу. У вересні 2017р. низькі показники якості АРВ було зафіксовано в шести з 22 ЦОВВ: Міністерстві фінансів України, Державній екологічній інспекції України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій, Національній комісії, що здійснює державне регулювання  у сфері ринків фінансових послуг, Міністерстві охорони здоров'я України, Міністерстві екології та природних ресурсів,  що обґрунтовано відсутністю частини АРВ за розробленими ними проектами та обов’язкових прогнозних показників результативності.

Завантажити моніторинг