НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ РЕГІОНАХ

Мета дослідження:

Розробка теоретичних положень та науково-практичних рекомендацій щодо обґрунтування напрямів та послідовності економічних реформ в Україні та її регіонах.

Завдання:

Основні положення дослідження:

Рис. 1. Проблемне поле НДР

Рис. 2. Наслідки попередніх етапів реформування економіки України

Тип власності – змішаний (превалює приватна власність).

Концентрація виробництва висока, є схильність до монополізації.

Економіка імпорт-орієнтована (від’ємне торгівельне сальдо).

Середній рівень інноваційності та технологічності виробництва, є схильність до зниження рівня інноваційності.

Економіка соціально не орієнтована.

Адміністративно-територіальний устрій занадто подрібнений.

Просторова модель типу «центр – дуже слабка напівпериферія – периферія».

Рис. 3. Визначення типу моделі економіки України  

Рис. 4. Концептуальний підхід до планування та реалізації економічних реформ в країні та її регіонах

Основні концептуальні положення структуризації економічних реформ в Україні та її регіонах:

 

Завантажити презентацію