ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗПІЗНАВАННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Мета дослідження полягає у розробці теоретико-методологічного забезпечення побудови системи раннього розпізнавання і попередження патологічних процесів в економіці України.

Основні результати:

1. Обґрунтовано концепцію зародження і розвитку патологічних кризових процесів в реальному секторі економіки країни.

2. Уточнено сутність понять, що характеризують процеси зародження та розвитку патологічних процесів в економіці країни.

3. Удосконалено класифікацію кризових процесів в економіці за такими ознаками, як масштабність, роль у національній економіці та соціально-функціональна приналежність.

4. Розроблено структурно-логічну модель розпізнавання патологічних кризових процесів в реальному секторі економіки країни.

5. Розроблено методичний підхід до ідентифікації провідних видів економічної діяльності в економіці України і внутрішніх і зовнішніх факторів, що впливають на її динаміку.

6. Розроблено теоретико-методологічні рекомендації щодо формування можливих сценаріїв перебігу патологічних процесів і розвитку кризових явищ в економіці України і вибору доцільних заходів з їх попередження.

7. На основі розробленої імітаційної моделі проведено аналіз різних сценаріїв розвитку кризових процесів в основних видах економічної діяльності реального сектора економіки з метою визначення найбільш чутливих до кризоутворюючих шоків і диспропорцій показників і виявлення перспективних сценаріїв компенсації кризових процесів у видах економічної діяльності України.

 

Завантажити презентацію