РЕКОНСТРУКЦІЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ І РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Мета дослідження:

розробка науково-методичних засад реконструкції аграрної сфери і розвитку сільських територій України.

Завдання:

Основні результати:

1. На основі аналізу тенденцій аграрного виробництва та розвитку сільських територій України побудовано когнітивну карту формування проблем розвитку сільських територій та аграрної сфери, головними з яких є депопуляція, спустошення сільських територій, диспропорції аграрного виробництва, занепад соціальної інфраструктури та неефективність сільських територіальних громад, що дозволяє виявити причини виникнення та чинники посилення проблем, на які мають бути спрямовані заходи державної аграрної політики.

2. Розроблено концептуальні положення розвитку сільських територій в Україні,  які передбачають реконструкцію розвитку сільських територій через активізацію та диверсифікацію агропромислового виробництва, що сприятиме створенню робочих місць, забезпеченню економічної достатності сільських територіальних громад, уповільненню та припиненню негативних тенденцій. Сформульовано специфічні принципи проектного підходу, які лежать в основі державної підтримки сільгоспвиробників залежно від спрямування, обсягів та правової форми їх діяльності.

3. Розроблено організаційно-методичне забезпечення розвитку сільських територій України, що передбачає формування системи цілей та підцілей розвитку, обґрунтування альтернативних сценаріїв досягнення цілей, формування механізму реалізації проектних рішень та визначення критеріїв ефективності проектів.

4. В рамках реалізації проектного підходу розроблено проекти, які дозволять зменшити диспропорції в аграрному виробництві та відповідають основним напрями розвитку сільських територій України на різних рівнях: проект «Село майбутнього» для об’єднаної сільської територіальної громади із залученням інструментів публічно-приватного партнерства, проекти розвитку окремих напрямів тваринництва для фермерського господарства на основі кооперації індивідуальних селянських господарств.

 

Завантажити презентацію