ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЙ В ГАЛУЗЯХ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Мета дослідження:

розробка науково-методичного забезпечення  обґрунтування перспектив розвитку і комерціалізації біотехнологій в економіці України.

Завдання дослідження:

Основні результати:
  1. Удосконалено підхід до класифікації біотехнологій, який базується на застосуванні матричного підходу та побудові міжгалузевого балансу з метою розподілу біотехнологічного сектору економіки за джерелами походження та сферами впровадження інновацій, що дозволяє обґрунтовано виокремлювати різні види технологій біотехнологічного спрямування та формувати напрями їх ефективного використання.
  2. Запропоновано методичний підхід до визначення перспектив впровадження біотехнологій в Україні, який враховує наукове забезпечення розвитку біотехнологій та патентне забезпечення їх впровадження, що дозволяє формувати заходи підтримки досліджень та розробок з боку держави та бізнесу за різними галузями використання біотехнологій.
  3. Розроблено методичне забезпечення оцінки готовності підприємств України до впровадження інновацій в перспективних напрямах розвитку біотехнологій, яке передбачає оцінку макро-, мезо- та мікросередовища використання біотехнологій на основі визначення інноваційного потенціалу економіки, галузей промисловості та підприємств, та дозволяє залежно від визначеного рівня готовності формувати відповідні заходи щодо активізації інноваційної діяльності.
  4. Обґрунтовано основні пріоритетні напрями розвитку  біотехнологічної галузі України, які стосуються таких сфер, як первинне виробництво, здоров’я та промисловість, і створюють основу для збереження і підтримки здоров’я населення, подолання імпортозалежності у фармацевтичній галузі, інтенсифікації виробництва, появи нових професій, екологізації промисловості.
  5. Розроблено механізм стимулювання підприємств до впровадження і розвитку біотехнологій, який містить три рівні: концептуальний (принципи, концепції та методи розвитку біотехнологій); нормативно-правовий (закони, нормативно-правові акти, методики та інші документи) та інструментальний (програмні, організаційні та податково-фінансові інструменти) та дозволяє підвищувати якість управлінських рішень у сфері біотехнологій.
 
 

 

Завантажити презентацію