ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ NBIC-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ І В УКРАЇНІ

Мета дослідження:

Оцінка потенціалу і напрямів розвитку традиційних секторів промисловості в контексті впровадження NBIC-технологій в Україні.

Завдання:

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
 1. Ключовим фактором ядра стане конвергенція NBIC-технологій. Ядро технологічного укладу сформують: наноматеріали, наноелектроніка, нанофотоніка, скануюча нанотехніка, нанометрологія, нанофабрики, наносистемна техніка, генна інженерія, кліткові біотехнології, інформаційно-комунікаційні технології, штучний інтелект. Носійними галузями будуть: авіабудування і ракетно-космічний комплекс; електроніка, електротехніка і приладобудування; інформаційно-комунікаційна галузь; освіта; атомна промисловість; ядерна і термоядерна енергетика; альтернативна і воднева енергетика; суднобудування, автомобілебудування і верстатобудування; медицина і біотехнології; хімічно-металургійний комплекс; продовольчий комплекс. Це буде періодом становлення постіндустріального технологічного способу виробництва, який буде носити гуманістично-ноосферний характер і радикально змінить технологічний обрис планети на найближче сторіччя.
 2. NBIC-конвергенція являє собою радикально новий етап науково-технічного прогресу, який не має аналогів за ступенем впливу на людську цивілізацію. Відмінними особливостями NBIC-конвергенції :
  1. інтенсивна взаємодія між вказаними NBIC науковими і технологічними областями;
  2. значний синергетичний ефект;
  3. широкий сфера предметний областей, що розглядаються і підвладні впливу, від атомарного рівня матерії до розумних систем;
  4. перспектива якісного зростання технологічних можливостей індивідуального і суспільного розвитку людини. NBIC-технології відкривають нові можливості для розв’язання глобальних проблем людства завдяки потенційно найширшої сфери застосування. За своїми наслідками NBIC-конвергенція є найважливішим еволюційно-визначальним фактором: розвиток вказаних технологій вплине на усі сторони життя людини
 3. Пріоритетними для розвитку NBIC-технологій є авіа- та рекетно-космічна галузі, розвиток ядерної, термоядерної і альтернативної енергетики та енергозберігаючої світлодіодної техніки, біомедицина, біотехнології у сільському господарстві, електроніка та створення мікроелектронних систем і пристроїв.
 4. На основі аналізу світових тенденцій розвитку NBIC-технологій визначено області технічних можливостей NBIC-технологій у найбільш перспективних областях для комерційного використання до 2020 р: цільова доставка лікарських засобів в організм людини, тканинна інженерія, покращені методи діагностики і хірургії, генетично модифіковані злакові і лісові культури, дешеві автономні будівлі, технології «зеленого» виробництва, швидке біотестування, фільтри і каталізатори, сонячна енергетика, комунікаційне обслуговування для доступу до інформації з будь-якої точки, сільські бездро-тові комунікаційні системи, мініатюрні комп’ютери, квантова криптографія, повсюдна радіочастотна ідентифікація особи і комерційних товарів, гібридні автомобілі, дешеві сенсори.
 5. Методичний підхід до вибору пріоритетних тематичних напрямів у форсайт-дослідженнях розвитку NBIC-технологій Дослідження складається з таких етапів:
  1. Формування експертних панелей, визначається чисельність і склад експертної групи для участі в форсайт-проекті на підставі оцінки рівня компетентності кожного експерта.
  2. Формування вихідного переліку напрямів розвитку технологій із застосуванням методів бібліометрії (метод підрахунку кількості публікацій), наукометрії (метод аналізу цитування, контент-аналіз, тезарусний і сленговий методи) та патентного аналізу (аналіз кривих динаміки винахідницької активності).
  3. Розрахунок значення критеріїв оцінки напрямів, передбачених національною методикою форсайтних досліджень.
  4. Вибір пріоритетних напрямів розвитку NBIC-технологій на основі ранжування напрямів за заданими критеріями за допомогою методів Парето-оптимальності та t-упорядкування.
  5. Узгодження і затвердження пріоритетних напрямів.

За результатами застосування методичного підходу виявлено, що пріоритетними напрямками розвитку наноіндустрії є – наноматеріали і технології та спеціальне обладнання для створення і виробництва наноматеріалів і нанопристроїв.

 

Рис. 1. Структура 6-го технологічного укладу

 

 

Завантажити презентацію