ОБҐРУНТУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Мета дослідження полягає в розробці теоретико-методичного забезпечення обґрунтування пріоритетних напрямів розвитку лісопромислового комплексу України.

Для досягнення мети в роботі поставлено та вирішено такі завдання:

Основні результати:

1. Запропоновано концепцію формування стратегічних пріоритетів розвитку    лісопромислового     комплексу     України.
2. Розроблено структурно-логічну модель вибору пріоритетів розвитку ЛПК України, яка поєднує когнітивні карти стану лісового господарства та лісозаготівлі, конкурентоспроможності виробництва видів економічної діяльності обробної промисловості ЛПК та ефективності використання лісових ресурсів ЛПК, включає всі етапи проходження деревини від вирощування до заготівлі та переробки у готову продукцію з різною величиною валової доданої вартості і ґрунтується на положеннях вищенаведеної концепції, що забезпечує масштабність виробництва продукції  ЛПК країни і ефективність використання лісових ресурсів.
3. Розроблено методичний підхід до оцінки стану лісового господарства та лісозаготівлі в Україні та країнах світу, який базується на визначенні інтегрального, комплексного та часткових показників та складається з компонент: площа лісів, запаси деревостану, загальний обсяг вивезення деревини, обсяг вивезення ділової деревини, що дозволяє визначити шляхи нарощування лісових ресурсів в країні.
4. Розроблено методичні положення з оцінки прогресивності структури ЛПК України та країн світу, що ґрунтуються на класифікації його виробничо-технологічних переділів за величиною валової доданої вартості та включають інтегральні та часткові показники, що дозволяє визначити напрямки прогресивних структурних зрушень у ЛПК країни.
5. Розроблено методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності виробництва продукції обробної промисловості ЛПК в Україні та країнах світу в цілому і окремих ВЕД, який враховує ефективність виробництва продукції (рівень валової доданої вартості, матеріалоємності, енергоємності) і залежність проміжного виробництва від імпорту, що дає можливість визначити напрямки модернізації виробництва.
6. Удосконалено методичний підхід до ідентифікації діючих і перспективних кластерів ЛПК у регіонах України та визначення пріоритетних напрямків їх розвитку, який, на відміну від наявних, базується на системі матриць позиціонування регіонів країни в площині координат: масштабність і значущість ЛПК, обсяг вивезення деревини і лісистість території, відношення експорту продукції ЛПК регіону до експорту продукції ЛПК країни та загального експорту з регіону, а також порівняльній оцінці прогресивності структури ЛПК у регіонах, що дає можливість визначити регіони України, в яких доцільно створювати кластери ЛПК і стимулювати пріоритетні напрямки їх розвитку.
7.Розроблено структурно-логічну модель вибору пріоритетів розвитку ЛПК України, яка поєднує когнітивні карти стану лісового господарства та лісозаготівлі, конкурентоспроможності виробництва видів економічної діяльності обробної промисловості ЛПК та ефективності використання лісових ресурсів ЛПК, включає всі етапи проходження деревини від вирощування до заготівлі та переробки у готову продукцію з різною величиною валової доданої вартості і ґрунтується на положеннях вищенаведеної концепції, що забезпечує масштабність виробництва продукції  ЛПК країни і ефективність використання лісових ресурсів.
8. Розроблено методичний підхід до оцінки стану лісового господарства та лісозаготівлі в Україні та країнах світу, який базується на визначенні інтегрального, комплексного та часткових показників та складається з компонент: площа лісів, запаси деревостану, загальний обсяг вивезення деревини, обсяг вивезення ділової деревини, що дозволяє визначити шляхи нарощування лісових ресурсів в країні.
9. Розроблено методичні положення з оцінки прогресивності структури ЛПК України та країн світу, що ґрунтуються на класифікації його виробничо-технологічних переділів за величиною валової доданої вартості та включають інтегральні та часткові показники, що дозволяє визначити напрямки прогресивних структурних зрушень у ЛПК країни.
10. Розроблено методичний підхід до оцінки конкурентоспроможності виробництва продукції обробної промисловості ЛПК в Україні та країнах світу в цілому і окремих ВЕД, який враховує ефективність виробництва продукції (рівень валової доданої вартості, матеріалоємності, енергоємності) і залежність проміжного виробництва від імпорту, що дає можливість визначити напрямки модернізації виробництва.
Завантажити презентацію