Мета дослідження – розробка теоретико-методичного забезпечення вибору пріоритетних напрямів наукової та науково-технічної діяльності з забезпечення соціоекономічної стійкості України в умовах глобальної нестабільності.

Для досягнення цієї мети у роботі поставлено і вирішено низку завдань:

Отримано наступні основні наукові результати:

  1. Досліджено та уточнено сутність понять «наукова діяльність» та «науково-технічна діяльність» на основі аналізу взаємозв’язків основних термінів, які наведені в ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність», що дозволило розглядати ННТД системно та визначити напрямки підвищення її вкладу в соціально-економічний розвиток країни.
  2. Розроблено аналітичне забезпечення виявлення проблем ННТД в Україні.
  3. Запропоновано методичний підхід до визначення ролі ННТД в забезпеченні стійкості соціально-економічного розвитку України та країн світу на основі аналізу взаємозв’язків рівня їх наукового та науково-технічного розвитку із рівнем економічного і соціального розвитку.
  4. Розроблено методичний підхід до визначення ключових опор стабільного соціально-економічного розвитку України.
  5. Розроблено методичний підхід до обґрунтування та визначення пріоритетних напрямів ННТД, які відповідають сучасним світовим тенденціям, потребам розвитку реального сектору економіки України, вимогам прогресивності структури економіки та раціональності інтеграції у глобальні ланцюги створення вартості.
  6. Розроблено Концепцію наукової та науково-технічної діяльності в Україні на засадах відповідності світовим тенденціям і потребам реального сектору економіки країни, що дозволить забезпечити спроможність економіки країни до стійкого функціонування в умовах глобальної нестабільності. Головним результатом реалізації Концепції має стати підвищення ролі науки і технологій у соціально-економічному розвитку України задля забезпечення її сталого розвитку та підвищення рівня і якості життя її населення.
Завантажити презентацію