НЕОІНДУСТРІАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ  НА ОСНОВІ КОНВЕРГЕНТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Мета дослідження:

Визначення напрямів  неоіндустріальної економічної політики в Україні на основі впровадження конвергентних технологій як відповіді на глобальні виклики.

Завдання:

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Розроблено методичний підхід до оцінки впливу глобальних, зовнішніх і внутрішніх викликів та ризиків на економіку України, який ґрунтується на аналізі довгострокової динаміки ключових показників соціально-економічного, науково-технічного та інноваційного розвитку України у співставленні з глобальними трендами і передбачає побудову когнітивної карти взаємозв’язку найбільш впливових ризиків різного походження

Рис. 1. Когнітивна карта зв’язку глобальних, зовнішніх та внутрішніх ризиків/явищ на 2015-2017 роки:

2. Визначено, що єдиним шляхом для вирішення глобальних проблем як у країнах світу, так і в Україні є найшвидший перехід до нового технологічного укладу в економіці встановлено, що конвергенція NBIC-технологій є ключовим фактором нового технологічного укладу, визначено синергетичний ефект від розвитку нано-, біо- інфо-, когно- (NBIC)-технологій;

3. Розроблено методичний підхід до визначення пріоритетних галузей промисловості для впровадження конвергентних NBIC-технологій, який базується на аналізі та інтегральній оцінці патентної активності у галузях промисловості і рівня інноваційної активності підприємств галузей і дозволяє на основі матричної моделі визначати напрямки підтримки і стимулювання підприємств галузей для підвищення їх перспективності і результативності

Рис. 2. Визначення перспективних напрямів комерціалізації нових технологій в економіці України.

4. Визначено поняття «неоіндустріальна економічна політика» як  сукупності впливів держави на економічних суб’єктів, спрямованої на відтворення промисловості країни на принципово нових технологічних засадах як основної рушійної сили сталого розвитку

Рис. 3. Неоіндустріальна економічна політика

Концептуальні основи неоіндустріальної економічної політики

 

Завантажити презентацію