НАПРЯМИ РОЗВИТКУ НАФТОПЕРЕРОБНОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Мета роботи:

Розробка методичного забезпечення і практичне обґрунтування напрямів розвитку нафтопереробного комплексу України в сучасних умовах.

Завдання роботи:

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Рис. 1. Логічна схема методичного підходу до оцінки енергетичної безпеки національного господарства в нафтовій сфері

Рис. 2. Принципова схема індикативного аналізу локальних індикаторів енергетичної безпеки в нафтовій сфері

Наукові і практичні результати дослідження:

Наукові результати дослідження

Практичні результати дослідження

Теоретичні засади нафтокористування на основі концепції енергетичної безпеки країни  

Визначення напрямів і надання практичних рекомендацій з посилення енергетичної безпеки України в нафтовій сфері  

Методичний підхід і рекомендації до оцінки енергетичної безпеки країни в нафтовій сфері 

Визначення напрямів і надання практичних рекомендацій із структурної модернізації нафтопереробного комплексу України

Методична та інформаційна база для прийняття управлінських рішень на державному та регіональному рівнях щодо доцільності закупівлі сировини на європейському ринку

Надання пропозицій щодо перегляду положень «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» з урахуванням реалізації можливостей приєднання України до енергетичної системи Європи 

 

Завантажити презентацію