Інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (Харківська область)

за програмою «Інтелектуальна автоматизована інформаційно-аналітична система супроводження бюджетного процесу на базі вітчизняної суперЕОМ»

Мета дослідження:

формування інформаційного забезпечення та параметризації комплексу моделей інформаційно-аналітичної системи супроводження бюджетного процесу на регіональному рівні (ІАСБП) для аналізу і прогнозування розвитку, оцінки впливу фінансово-економічних регуляторів на економіку Харківської області та її бюджетну систему.

Завдання:

Основні положення дослідження:

Рис. 1. Структура податкових надходжень  за обраними для моделювання ВЕД у Харківській області за 2009 р.: 1 — сільське господарство, мисливство, лісове господарство; 2 — нафтохімічна та енергетична промисловість; 3 — виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів; 4 — машинобудування; 5 — будівництво; 6 — торгівля;  ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; 7 — діяльність транспорту та зв'язку; 8 — фінансова діяльність та послуги; 9 — інші види економічної діяльності.

Завантажити перезентацію