ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ РОЗПОДІЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ

Мета дослідження:

наукове обґрунтування доцільності і напрямів розвитку розподіленої енергетики в Україні у контексті структурних зрушень в економіці.

Завдання:

Основні результати:

1. Розроблено методичний підхід до оцінки структурних зрушень в національній економіці за рівнем енергоємності, характеристикою перервності виробничого процесу, значимістю та динамічністю ВЕД.

2. Розроблено методичний підхід до класифікації потужностей генерації електроенергії за маневреністю, видами генерації та споживання.

3. Уточнено поняття розподіленої енергетики, як енергетичного сектора, об’єкти генерації якого здатні забезпечувати виробництво і постачання енергії споживачам за місцем їх розташування, диверсифіковані за потужностями та видами первинних енергетичних ресурсів.

4. Розроблено методичний підхід до оцінки розподілення енергетичних систем з урахуванням ступеню енергетичного самозабезпечення територій, диверсифікованості за діапазоном потужностей електрогенерації та номенклатурою первинних паливно-енергетичних ресурсів, що використовуються.

5. Обґрунтовано теоретико-методичні положення ідентифікації та формування портфелю технологій розподіленої енергетики за критеріями виробничої потужності і первинних енергетичних ресурсів, що використовуються для генерації енергії.

6. Розроблено методичний підхід до формування концептуальних положень розвитку розподіленої енергетики в Україні.

Завантажити презентацію