#Автореферати 
Автореферат Камнєвої Анастасія Володимирівна на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарство . Тема дисертації: Державне регулювання ринку обов'язкового страхуван
#Автореферати 
Автореферат Кільчицького Юрія Михайловича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарство . Тема дисертації: Прогнозування і державна підтримка розвитку лісового госп
#Автореферати 
Автореферат Колісник Оксани Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка . Тема дисертації: Державна підтримка науково-технічної та інноваційної діяльност
#Автореферати 
Автореферат Котлярової Вікторії Григорівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) . Тема дисертації: Логістичний підхід в управлінні
#Автореферати 
Автореферат Крупи Олесі Миронівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональнка економіка . Тема дисертації: Державна підтримка і стимулювання розвитку проблемних регіонів н
#Автореферати 
Автореферат Назаренко Ганни Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Державна підтримка виробництва і споживання соціально зн
#Автореферати 
Автореферат Омельченко Оксани Ігорівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка . Тема дисертації: Подолання диференціації соціального розвитку регіонів Україн
#Автореферати 
Автореферат Громики Надії Костянтинівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка . Тема дисертації: Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіо
#Автореферати 
Автореферат Камнєвої Анастасія Володимирівна на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарство . Тема дисертації: Державне регулювання ринку обов'язкового страхуван
Автореферат Камнєвої Анастасія Володимирівна на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарство . Тема дисертації: Державне регулювання ринку обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів
01.01.2012
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Кільчицького Юрія Михайловича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарство . Тема дисертації: Прогнозування і державна підтримка розвитку лісового госп
Автореферат Кільчицького Юрія Михайловича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарство . Тема дисертації: Прогнозування і державна підтримка розвитку лісового господарства
01.01.2012
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Колісник Оксани Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка . Тема дисертації: Державна підтримка науково-технічної та інноваційної діяльност
Автореферат Колісник Оксани Петрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка . Тема дисертації: Державна підтримка науково-технічної та інноваційної діяльності в регіонах України
01.01.2012
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Котлярової Вікторії Григорівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) . Тема дисертації: Логістичний підхід в управлінні
Автореферат Котлярової Вікторії Григорівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) . Тема дисертації: Логістичний підхід в управлінні вхідними матеріальними потоками коксохімічних підприємств
01.01.2012
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Крупи Олесі Миронівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональнка економіка . Тема дисертації: Державна підтримка і стимулювання розвитку проблемних регіонів н
Автореферат Крупи Олесі Миронівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональнка економіка . Тема дисертації: Державна підтримка і стимулювання розвитку проблемних регіонів на основі цільових програм
01.01.2012
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Назаренко Ганни Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Державна підтримка виробництва і споживання соціально зн
Автореферат Назаренко Ганни Володимирівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Державна підтримка виробництва і споживання соціально значимої продукції засобами податкової політики
01.01.2012
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Омельченко Оксани Ігорівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка . Тема дисертації: Подолання диференціації соціального розвитку регіонів Україн
Автореферат Омельченко Оксани Ігорівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка . Тема дисертації: Подолання диференціації соціального розвитку регіонів України
01.01.2012
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Громики Надії Костянтинівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил та регіональна економіка . Тема дисертації: Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіо
Автореферат Громики Надії Костянтинівни на здобуття наукового ступеня к.е.н. за спеціальністю 08.00.05. Тема дисертації: Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону України в посткризовий період (на прикладі Харківської області)
01.01.2012
завантажити