#Автореферати 
Удовенко А.О. Оцінювання якості підготовки регуляторних актів в сфері підприємництва
#Автореферати 
Автореферат Козирєвої Олени Вадимівни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема дисертації: Теоретичні аспекти диференціації соціально-економічного розвитку у п
#Автореферати 
Автореферат Гаймур Катерини Сергіївнина здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Прогнозування розвитку коксохімічної галузі України
#Автореферати 
Автореферат Моісеєнко Юрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Державна підтримка розвитку нанотехнологій в Україні
#Автореферати 
Автореферат Борщ Лариси Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Інвестиційна привабливість видобутку нетрадиційного природного газ
#Автореферати 
Автореферат Сєніної Анастасії Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Регуляторна політика держави в сфері адміністративних по
#Автореферати 
Автореферат Малишко Юлії Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Оцінювання та нейтралізація негативного впливу адміністративних
#Автореферати 
Автореферат Коржилова Леоніда Ігоровича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Формування основних напрямків державної підтримки розвитку
#Автореферати 
Автореферат Жадан Тетяни Андріївни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Прогнозування і державна підтримка розвитку олійно-жирової галу
#Автореферати 
Удовенко А.О. Оцінювання якості підготовки регуляторних актів в сфері підприємництва
Оцінювання якості підготовки регуляторних актів в сфері підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / А. О. Удовенко; НАН України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків, 2017. - 18 c. Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних положень і розробці практичних рекомендацій щодо удосконалення процедури оцінювання якості підготовки регуляторних актів центральними органами виконавчої влади у сфері підприємницької діяльності. Розкрито сутність понять «регуляторна політика» й «аналіз регуляторного впливу». Сформульовано перелік невирішених проблем, які заважають реалізації регуляторної політики та створюють бар’єри для суб’єктів у сфері підприємництва. Розглянуто зарубіжний досвід аналізу регуляторного впливу, удосконалено класифікаційні ознаки для визначення моделей АРВ і виділено централізовану та децентралізовану моделі. Розроблено методичний підхід до оцінки якості роботи центральних органів виконавчої влади в частині підготовки АРВ до проектів регуляторних актів. Розроблено методичне забезпечення для вибору моделі аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів із застосуванням покрокової фільтрації. Запропоновано організаційне забезпечення проведення АРВ за спрощеною моделлю аналізу регуляторного впливу, яка може здійснюватися на обмеженій інформаційній базі. Обґрунтовано шляхи та заходи щодо вдосконалення законодавчого та методичного забезпечення якості підготовки регуляторних актів у сфері підприємництва.
08.11.2017
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Козирєвої Олени Вадимівни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема дисертації: Теоретичні аспекти диференціації соціально-економічного розвитку у п
Автореферат Козирєвої Олени Вадимівни на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.05 Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Тема дисертації: Теоретичні аспекти диференціації соціально-економічного розвитку у просторовій економіці України
08.12.2016
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Гаймур Катерини Сергіївнина здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Прогнозування розвитку коксохімічної галузі України
Автореферат Гаймур Катерини Сергіївнина здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Прогнозування розвитку коксохімічної галузі України
05.12.2016
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Моісеєнко Юрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Державна підтримка розвитку нанотехнологій в Україні
Автореферат Моісеєнко Юрія Миколайовича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Державна підтримка розвитку нанотехнологій в Україні
30.11.2016
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Борщ Лариси Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Інвестиційна привабливість видобутку нетрадиційного природного газ
Автореферат Борщ Лариси Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Інвестиційна привабливість видобутку нетрадиційного природного газу в Україні
30.11.2016
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Сєніної Анастасії Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Регуляторна політика держави в сфері адміністративних по
Автореферат Сєніної Анастасії Олександрівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Регуляторна політика держави в сфері адміністративних послуг
20.10.2016
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Малишко Юлії Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Оцінювання та нейтралізація негативного впливу адміністративних
Автореферат Малишко Юлії Михайлівни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Оцінювання та нейтралізація негативного впливу адміністративних бар’єрів на мале підприємництво
13.09.2016
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Коржилова Леоніда Ігоровича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Формування основних напрямків державної підтримки розвитку
Автореферат Коржилова Леоніда Ігоровича на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Формування основних напрямків державної підтримки розвитку туристичної галузі України
20.06.2016
завантажити
#Автореферати 
Автореферат Жадан Тетяни Андріївни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Прогнозування і державна підтримка розвитку олійно-жирової галу
Автореферат Жадан Тетяни Андріївни на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 Економіка та управління національним господарством . Тема дисертації: Прогнозування і державна підтримка розвитку олійно-жирової галузі
20.05.2016
завантажити