У рамках традиційного напряму співпраці з Харківським національним економічним університетом ім. С. Кузнеця з 30 січня по 11 лютого 2023 року у НДЦ ІПР НАН України проходили виробничу практику студенти факультету Інформаційних технологій 3 курсу, які навчаються за спеціальностями 124 – Системний аналіз (освітня програма «Управління складними системами», 051 – Економіка (освітня програма «Економічна кібернетика»), а також переддипломну практику студенти 4 курсу спеціальності 124 – Системний аналіз. Керівниками практики були директор НДЦ ІПР НАН України, д.е.н., проф. Хаустова В. Є., заступник директора, д.е.н., проф. Губарева І. О., провідні фахівці відділу промислової політики та енергетичної безпеки: зав. відділу, к.е.н. Шпілевський В. В., зав. сектора енергетичної безпеки та енергозбереження Котляров Є.І., старший науковий співробітник того ж сектора, к.е.н. Салашенко Т. І.

Завантажити презентацію