ЗАСІДАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ РАДИ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ТА ПРАВЛІННЯ УСПП

27 липня 2021 року в online-засіданні Антикризової ради громадських організацій України та Правління Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП) взяли участь в.о. директора Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України д.е.н., професор Юрій Іванов і завідувач сектора макроекономічного аналізу та прогнозування к.е.н., доцент Ольга Полякова.

Завантажити презентацію