ВИЇЗНИЙ ЗАХИСТ МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ В НДЦ ІПР НАН УКРАЇНИ

29-30 січня 2018 року в рамках Угоди про співпрацю між Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України та Харківським навчально-науковим інститутом ДВНЗ «Університет банківської справи» під головуванням заступника директора Центру проф. Іванова Ю.Б. відбувся публічний захист випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістр студентами факультету управління та фінансових технологій за спеціальністю 072 «фінанси, банківська справа та страхування».

Завантажити презентацію