КРУГЛИЙ СТІЛ "ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА"

06 грудня 2017 року Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України було проведено круглий стіл на тему: «Проблеми забезпечення якості підготовки законодавчих та нормативно-правових актив у сфері підприємництва». В заході приймали участь науковці, науково-педагогічні працівники, представники бізнесу та органів виконавчої влади.

Зі вступним словом виступив директор НДЦ ІПР НАНУ, член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор Микола Олександрович Кизим.

З доповіддю на тему: «Оцінка якості підготовки проектів регуляторних актів центральними органами вико-навчої влади» виступили д.е.н., доцент, старший науковий спів робітник  НДЦ ІПР НАНУ Ольга Юріївна Іванова та аспірант НДЦ ІПР НАНУ Анастасія Олександрівна Удовенко. Їх виступ був присвячений обґрунтуванню нового методичного підходу до оцінювання якості підготовки проектів нормативно-правових актів, що базується на чинній методиці проведення аналізу регуляторного впливу. Розроблено методичне забезпечення для вибору моделі аналізу регуляторного впливу проектів нормативно-правових актів із застосуванням покрокової фільтрації. Запропоновано організаційне забезпечення проведення АРВ за спрощеною моделлю аналізу регуляторного впливу, яку можна використовувати в умовах обмеженої інформаційної бази. Обґрунтовано шляхи та заходи щодо вдосконалення законодавчого та методичного забезпечення якості підготовки регуляторних актів у сфері підприємництва.

Завантажити презентацію