НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР "ВИБІР МЕТИ, ЗАВДАНЬ ТА ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ"

20 жовтня 2017 року пройшов другий відкритий науково-методологічний семінар на тему «Правила формулювання теми, вибір мети, завдань, предметної області» у рамках серії семінарів «Технологія проведення наукових досліджень» (2017–2018 навчальний рік), започаткованих Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України. Цільова аудиторія семінару: здобувачі наукових ступенів кандидата (доктора філософії) та доктора економічних наук, науковці, викладачі. Семінар відкрив заступник директора з наукової роботи НДЦ ІПР  д. е. н., професор Юрій Борисович Іванов.

Виступаючи на семінарі, завідувач сектору проблем регіонального розвитку та децентралізації НДЦ ІПР НАН України д. е. н., професор Майя Степанівна Дороніна, торкнулася філософських питань вибору предметної області та мети дослідження, а також важливості врахування професійних та особистісних характеристик науковця.

На семінарі було докладно розглянуто вимоги до назви теми дослідження та правила її формулювання. Окрему увагу приділено вибору об’єкта та предмета дослідження, принциповій різниці між ними. У той же час, наголошено на необхідності забезпечення взаємозв’язку теми, об’єкта та предмета дослідження.

Достатньо уваги проф. Дороніна М. С. приділила прикладам зі свого власного досвіду та обговоренню практичних питань проведення досліджень.

В семінарі взяли участь аспіранти НДЦ ІПР – Н. Луценко, Р. Харченко, А. Удовенко, наукові співробітники – д. е. н. О. Іванова,  к. е. н. О. Полякова, Д. Костенко, О. Леванда, І. Семігуліна, доц. кафедри економіки підприємства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія» к. е. н. О. Решетняк та аспірати Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця.

Наприкінці заходу були підбиті підсумки обговорення та визначені завдання на наступний семінар, який відбудеться 3 листопада 2017 р.

Завантажити презентацію