20 листопада 2023 року відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Сучасне управління організаціями: концепції, цифрові трансформації, моделі інноваційного розвитку", яку провів в онлайн-форматі Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна на базі Навчально-наукового інституту "Каразінський банківський інститут" за участі Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України. У конференції взяли участь науковці з Польщі, Латвії, Грузії, України та інших країн.

Відкрив конференцію проректор ХНУ імені В. Н. Каразіна, д.е.н., професор Борис САМОРОДОВ. Із вступними словами виступили директор ННІ "Каразінський банківський інститут" ХНУ імені В. Н. Каразіна, к.ф.н., доцент Анна ЧХЕАЙЛО; директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти Людмила ГОРОХОВА; завідувач кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ "Каразінський банківський інститут" ХНУ імені В. Н. Каразіна, к.е.н., доцент Надія МОРОЗОВА.

З доповідями на пленарному засіданні виступили:

Blazej PRUSAK, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Finance of Gdańsk University of Technology (Gdansk, Republic of Poland) – "FACTORS AFFECTING THE CONCLUSION OF AN ARRANGEMENT IN RESTRUCTURING PROCEEDINGS: EVIDENCE FROM POLAND" «COLOR SYMBOLISM IN FINANCE»;

Денис ЛІФІНЦЕВ, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана – "КРОС-КУЛЬТУРНІ КОМПЕТЕНЦІЇ МЕНЕДЖЕРІВ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ";

Miranda TSINTSKILADZE, PhD in Economics, Caucasus University (Tbilisi, Georgia) – "ANALYSIS IMPACT OF THE PARTICIPATORY APPROACH IN SOCIAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT" та ін.

Також на пленарному засіданні з доповіддю на тему "Трансформація організаційної культури підприємств в епоху цифровізації" виступили науковці НДЦ ІПР НАН України – заступник директора з наукової роботи, д.е.н., професор Ірина ГУБАРЄВА та старший науковий співробітник, к.е.н., старший дослідник Наталія ТРУШКІНА.

Доповідь викликала жваву дискусію серед учасників конференції. Було задано ряд запитань і надано пропозиції щодо подальших напрямів дослідження. В обговоренні активну участь взяли д.е.н., професор Віталіна БАБЕНКО; к.політ. н., доцент Світлана ТОПАЛОВА; к.е.н., старший дослідник Ігор ЯРОШЕНКО та ін.    

Завантажити презентацію