Змістовний модуль 1. Теоретичні і методологічні проблеми формування економічної безпеки країни

Тема: Загрози економічній безпеці країни

План лекції

1. Сутність та класифікація загроз економічній безпеці країни

2. Загрози національним економічним інтересам України

3. Методи оцінки рівня економічної безпеки країни

Лектор: д.е.н., професор Ірина Олегівна Губарєва

Завантажити презентацію