НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР "РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА"

30 серпня 2017 року відбулось чергове засідання науково-методологічного семінару Центру, присвячене обговоренню дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук І.В. Колупаєвої «Становлення сучасної концепції регуляторної політики в умовах інтеграції».

Доповідач зосередився на викладенні основних наукових результатів роботи до яких, зокрема, віднесено:

В обговоренні взяли участь: к.е.н., доц. Іванова О., к.е.н., доц. Михайленко Д., к.е.н., доц. Красноносова О., д.е.н., доц. Губарєва І., д.е.н., проф. Іванов Ю., д.е.н., проф. Дороніна М., д.е.н., проф. Амосов О., д.е.н., доц. Хаустова В., д.е.н., проф. Кизим М.

В результаті семінару сформульовані напрями удосконалення роботи, зауваження щодо коректності застосування окремих методів та прийомів дослідження, забезпечення обґрунтованості отриманих наукових результатів.

Завантажити презентацию