РИНОК ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ

26 лютого 2021 року в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України відбувся круглий стіл «Ринок електричної енергії України: проблеми формування та регулювання».

Під час роботи круглого столу було порушено питання особливостей формування моделі ринку електроенергії України у порівнянні із іншими країнами світу, ролі держави у забезпеченні сталості його функціонування, а також представлені наукові розробки Центру щодо розбудови конкуренції на цьому ринку.

Із доповіддю виступила к.е.н., старший науковий співробітник відділу промислової політики та енергетичної безпеки Тетяна Салашенко, яка підкреслила необхідність теоретичного обґрунтування ключових детермінант формування моделі ринку електроенергії України, яка має враховувати національні інтереси при збереженні атрибутивних елементів європейської моделі. Була також відзначена доцільність розробки наукових рекомендацій щодо впровадження методів регулювання ринку електроенергії, які повинні забезпечуватиме ефективність його операційного функціонування та стратегічний вектор саморозвитку.

В обгорненні взяли участь д.е.н., проф., завідувач відділу проблем економіки підприємств Інституту економіки промисловості Наталія Брюховецька, д.е.н., проф., головний науковий співробітник Інституту економіки промисловості Іван Булєєв, д.е.н., доц., заступник директора  Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького Сумського державного університету Тетяна Пімоненко, а також наукові працівники, аспіранти та здобувачі наукових ступенів Центру.

Були порушені дискусійні питання щодо:

Учасниками круглого столу була визнана необхідність подальшої лібералізації ринку електроенергії України, що потребує розробки теоретико-методичного забезпечення його регулювання, враховуючи динаміку та структуру національного попиту, склад та стан національної пропозиції та диспропорційність їх розвитку.

Завантажити презентацію