КРУГЛИЙ СТІЛ

"РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ"

28 лютого 2018 року в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України пройшов круглий стіл на тему «Реформування системи охорони здоров’я: проблеми планування та реалізації».

Відкрив захід директор НДЦ ІПР НАН України, д.е.н., професор Микола Кизим.

З доповіддю на тему «Особливості реформування системи охорони здоров’я: зарубіжний досвід та можливості його адаптації для України» виступила вчений секретар Центру, д.е.н., доцент Надія Бєлікова, яка навела характеристику паспорту медичної реформи, представленого на сайті Національної ради реформ, згідно з яким ключовими складовими реформи є: дерегуляція фармацевтичної галузі з метою зробити ліки більш доступними, а їх вибір ‑ ширшим; модернізація системи закупівель, виведення цієї функції з Міністерства охорони здоров'я; реорганізація мережі лікарень, приведення її до відповідності до потреб людей в медичній допомозі; автономізація медичних закладів, перехід від утримання лікарень до контрактних відносин з ними (втілення принципу "гроші йдуть за пацієнтом"); створення сучасної служби громадського здоров'я.

З доповіддю «Проблеми планування та фінансового забезпечення реформування системи охорони здоров’я в Україні» виступила провідний інженер сектору макроекономічного аналізу та прогнозування Олена Леванда. В доповіді було відзначено, що медична реформа буде здійснюватися за трьома етапами, повна реалізація яких очікується до 2020 року:

1. Підготовчий етап (2017 рік) ‑ закладення правових та інституційних основ для нової системи фінансування охорони здоров’я – Закон України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 р. №  2168-VIII; Постанова КМУ «Про затвердження Методики розрахунку вартості послуги з медичного обслуговування» від 27 грудня 2017 р. № 1075.

2. Етап впровадження (2018-2019 роки) – введення в дію: 1) державного гарантованого пакету медичної допомоги на всіх рівнях медичної допомоги, що сплачується 100% державою; 2) червоного списку медичних послуг – сплачується 100% пацієнтом (неекстрена стоматологія, естетична медицина і послуги, що не є життєво необхідними). Контролюючий орган – Національна служба здоров’я України (НСЗУ).

3. Етап інтеграції (2020 рік) – налагодження повноцінного функціонування нової системи фінансування охорони здоров’я в масштабі всієї країни.

Завантажити презентацію