Співробітники Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України к.е.н., доцент Ольга Полякова та к.е.н. Вікторія Шликова одержали Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір (№ 75441, дата реєстрації 20.12.2017) «Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура», створений в рамках виконання прикладної науково-дослідної роботи «Перспективи впровадження біотехнологій в галузях економіки України».

Завантажити презентацію