Змістовний модуль 1. Антагонiстичнi iгри та їх застосування у прийняттi рiшень

Тема 1: Основні поняття теорії ігор

План

1. Подання гри

2. Класифвкація ігрових ситуацій

3. Принципи раціонального вибору стратегій

Тема 2: Матричні ігри

План

1. Принцип гарантованого результату

2. Ситуації рівноваги

3. Абсолютно оптимальні стратегії й стратегії покарання

4. Домінування стратегій

5. Розв'язок матричних ігор малої розмірності

6. Матричні ігри і задачі лінійного програмування

Лектор: к.е.н., доцент Ольга Юріївна Полякова

Завантажити матеріали