Правила прийому до аспірантури та докторантури Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України в 2020 році розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 1285 «Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році», постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)».

Завантажити правила