ПОШУК ШЛЯХІВ ВИХОДУ УКРАЇНИ З "ПАСТКИ ВІДСТАЛОСТІ"

30 жовтня 2020 року в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН України відбувся дистанційний круглий стіл «Пошук шляхів виходу України з пастки відсталості».

 Під час круглого столу було обговорено особливості функціонування економічних систем різних країн світу та передумови формування пасток відсталості та особливості утворення цього феномену в Україні.

З доповіддю виступила д.е.н., доц. учений секретар Надія Бєлікова, яка підкреслила необхідність розробки теоретичного підґрунтя дослідження процесів утворення та кристалізації «пасток відсталості». Була також відзначена доцільність розробки наукових рекомендацій щодо створення ефективних інструментів та механізмів, застосування яких на державному рівні сприятиме виходу економіки країни з пастки відсталості.

В обгорненні взяли участь наукові працівники, аспіранти та здобувачі наукових ступенів Центру. Були порушені дискусійні питання щодо ролі інноваційної складової економічного розвитку у формуванні стимулів для виходу економіки країни з пастки економічної та технологічної відсталості. Завідувач сектору макроекономічного аналізу та прогнозування к.е.н., доц. Ольга Полякова наголосила на необхідності визначення національних пріоритетів соціально-економічного розвитку; проведення регулярного моніторингу інноваційного розвитку на загальнодержавному рівні, а також порівняння одержаних результатів з позицією країни у відповідних міжнародних індексах.

Учасниками круглого столу була визнана актуальність розробки теоретико-методологічного забезпечення формування шляхів виходу України з пастки відсталості” з урахуванням як необхідності вирішення накопичених в економічній системі країни раніше дисбалансів і диспропорцій економічного розвитку, так і зовнішніх факторів соціально-економічної нестабільності.

Завантажити презентацію