Обговорення економічної доктрини України

17 жовтня 2017 р. заступник директора з наукової роботи НДЦ ІПР НАН України, д.е.н., професор Іванов Ю.Б. і завідувач сектору макроекономічного аналізу та прогнозування, к.е.н., доцент Полякова О.Ю. взяли участь у обговоренні проекту економічної доктрини «Україна-2030: погляд у майбутнє», яке відбулося на базі Інституту монокристалів НАН України. У зустрічі взяли участь представники інститутів НАН України, провідних вищих навчальних закладів Харкова, ради молодих науковців, інноваційно-орієнтованих бізнес-структур.

Як зазначалося у презентації економічної доктрини, в її основі має бути людино-центрична модель економіки, яка забезпечуватиме збалансоване зростання економіки. На цей час можливі сценарії розвитку економіки та країни у цілому мають значною мірою песимістичний нахил, тому необхідними є розробка такої стратегії та відповідних заходів, які дозволять досягти амбіційних цілей економічної доктрини. Серед головних цілей у довгостроковому періоді автори доктрини визначають 10-відсоткове щорічне зростання ВВП, що наразі виглядає занадто оптимістичним.

часники обговорення погодилися, що головним чинником економічного зростання в Україні є наука, яка не розкриває свого потенціалу повною мірою через недостатню увагу з боку держави та інвесторів. У цьому напрямку велику загрозу становить відтік висококваліфікованих наукових кадрів, кращих випускників вищих навчальних закладів та, навіть, абітурієнтів. Тому необхідною є підтримка молоді у намаганні реалізувати власний науковий потенціал в Україні, а не за її межами.

З іншого боку, низькою залишається комерціалізація наукових розробок, що потребує створення з боку держави відповідної інфраструктури, яка забезпечуватиме фінансування розробок та їх впровадження, підтримку досліджень з боку приватного капіталу, просування нових технологічних розробок у реальний сектор економіки держави, що врешті решт дозволить забезпечити конкурентоспроможність вітчизняної економіки на світовому ринку.

У ході дискусії порушувалися питання про створення привабливого інвестиційного клімату для українських та іноземних інвесторів, як одного з головних завдань Уряду та НБУ, забезпечення розвитку аграрно-промислового комплексу, планування соціально-економічного розвитку держави на довгострокову перспективу, боротьба з корупцією.

Учасники обговорення погодилися, що для розробки дієвої, обґрунтованої стратегії розвитку України необхідна консолідація політичного та громадянського суспільства, а також широке експертне обговорення проекту.

Завантажити презентацію