НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР "ВИБІР ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ, ПРАВИЛА ЇЇ ФОРМУЛЮВАННЯ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ"

06 жовтня 2017 року почав роботу відкритий науково-методологічний семінар «Технологія проведення наукових досліджень» (2017–2018 навчальний рік), започаткований Науково-дослідним Центром індустріальних проблем розвитку НАН України для здобувачів наукових ступенів кандидата (доктора філософії) та доктора економічних наук, науковців та викладачів. Серію семінарів відкрили директор Центру, член-кореспондент НАН України, д.е.н., професор Микола Олександрович Кизим та заступник директора, д.е.н., професор Юрій Борисович Іванов. Перший семінар було присвячено обговоренню підходів до вибору теми дослідження, правил її формулювання та обґрунтування актуальності.

М.О. Кизим надав рекомендації, з чого варто починати наукове дослідження, як зорієнтуватися в великому масиві інформації, яка сьогодні доступна у відкритому доступі завдяки мережі Інтернет. Було акцентовано увагу на необхідності виокремлення актуальної економічної проблеми на основі аналізу даних статистичних спостережень, ознайомлення з існуючими дослідженнями, які тією чи іншою мірою охоплювали обрану проблематику.

Доповідач наголосив на тому, що обрана тема дисертаційної роботи має відповідати основним напрямам науково-дослідних робіт установи, в якій проходить навчання аспірант (докторант) та виконуватись у рамках однієї з них, бути перспективною з точки зору впровадження результатів дослідження у практичну діяльність.

В семінарі взяли участь аспіранти Центру – Н. Луценко, А. Севостьянова, Р. Харченко, наукові співробітники – д.е.н. О. Іванова, к.е.н. О. Полякова, к.е.н. Т. Салашенко, Д. Костенко, О. Леванда, а також аспірати Харківського національного економічного університету імені С. Кузнеця.

Наприкінці заходу були підбиті підсумки обговорення та визначені завдання на наступний семінар, який відбудеться 20 жовтня 2017 р.

Завантажити презентацію