НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР "НАУКОВА НОВИЗНА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ"

3 листопада 2017 року Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України провів третій відкритий науково-методологічний семінар на тему «Наукова новизна результатів дослідження» у рамках серії семінарів «Технологія проведення наукових досліджень» (2017–2018 навчальний рік), започаткованих Центром. Цільова аудиторія семінару: здобувачі наукових ступенів кандидата (доктора філософії) та доктора економічних наук, науковці, викладачі.

Професор Юрій Борисович Іванов відкрив захід обговоренням висновків, які одержали учасники в результаті виконання завдань, запропонованих на попередніх двох відкритих семінарах – «Вибір теми дослідження, правила її формулювання та обґрунтування актуальності» і «Вибір мети, завдань та предметної області дослідження». На прикладі вже опублікованих авторефератів розглянуті типові помилки щодо подання актуальності теми дисертаційної роботи, формування переліку провідних науковців, які займалися даним напрямом; формулювання мети, завдань, об’єкту та предмету дослідження.

Основну увагу на семінарі було акцентовано на формулюванні наукової новизни результатів дослідження в дисертаціях на здобуття наукового ступеня кандидата та доктора економічних наук.

Розглянуто можливі рівні новизни та особливості віднесення конкретного наукового результату до певного рівня.

Надані рекомендації щодо побудови базової конструкції наукової новизни одержаних результатів, яка включає три частини:

У семінарі взяв участь директор Центру професор М. Кизим, наукові співробітники – к.е.н. О. Полякова, Д. Костенко, О. Леванда, І. Семігуліна, аспіранти – Н. Луценко, Р. Харченко, П. Семігулін, М. Краєвський, О. Матвійченко, а також науковці Харківського національного економічного університету імені С.Кузнеця.

Наприкінці заходу були підбиті підсумки обговорення та визначені завдання на наступний семінар, який відбудеться 17 листопада 2017 року.

Завантажити презентацію