17 травня 2024 року відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку бізнесу, фінансово-кредитних та облікових систем», яку проводив Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна на базі Навчально-наукового інституту «Каразінський банківський інститут», а Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України виступив її співорганізатором. Конференція пройшла в онлайн-форматі. У ній взяли участь науковці з Великобританії, Німеччини, Польщі, Латвії, Литви, Індії, України та інших країн.

Відкрив конференцію проректор ХНУ імені В.Н. Каразіна, д.е.н., професор, академік АЕН України Борис САМОРОДОВ. Із вступними словами виступили директор ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В. Н. Каразіна, к.ф.н., доцент Анна ЧХЕАЙЛО; голова Харківського територіального відділення, член Ради Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, директор Інституту обліку і фінансів Національної академії аграрних наук України, д.е.н., професор Станіслав ВАСИЛІШИН; директор Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти Людмила ГОРОХОВА; завідувач кафедри менеджменту, бізнесу та професійних комунікацій ННІ «Каразінський банківський інститут» ХНУ імені В .Н. Каразіна, к.е.н., доцент Надія МОРОЗОВА.

З доповідями на пленарному засіданні виступили:

Юрійс Балтгайліс, професор Балтійської міжнародної академії, експерт Латвійської академії наук (м. Рига, Латвійська Республіка) – “PROBLEMS OF TRANSITION FROM FIAT MONEY TO CBDC (CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCY)”;

Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, д.е.н., професор, професор кафедри фінансів, факультет менеджменту і економіки, Ґданська Політехніка (м. Ґданськ, Республіка Польща) – «ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ» та ін.

Також на пленарному засіданні з доповіддю на тему «Екологізація фінансової системи як сучасна парадигма сталого розвитку» виступила к.е.н., старший дослідник, старший науковий співробітник НДЦ ІПР НАН України Наталія ТРУШКІНА.

Завантажити презентацію