Науковці Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України: завідувач сектору проблем регіонального розвитку та децентралізації, докт. екон. наук, доцент Ольга ІВАНОВА та завідувач сектору макроекономічного аналізу та прогнозування, канд. екон. наук, доцент Ольга ПОЛЯКОВА взяли участь у роботі 13-ї щорічної Міжнародної наукової Конференції «Advanced computer information technologies», що відбулася 21-23 вересня у Wroclaw University of Economics and Business (м. Вроцлав, Польща).

Основною метою конференції було забезпечення міжнародного співробітництва та обміну науковими напрацюваннями для дослідників, науковців, професіоналів і студентів з різних галузей інженерії та з міждисциплінарними інтересами в області інформаційних технологій, комп’ютерних наук, математичного моделювання, штучного інтелекту, інформації в економіці та управлінні, кібербезпеки, спеціалізованої інформації та комп'ютерних систем для взаємодії та поширення інформації про останні розробки.

Завантажити презентацію