6 червня 2023 року підписано Меморандум про співпрацю між Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України та Trade Co-operative University of Moldova (Республіка Молдова, м. Кишинів).

Предметом Меморандуму є встановлення і розвиток взаємовигідних партнерських відносин між установами у сфері наукової та освітньої діяльності, у тому числі підготовки здобувачів вищої освіти на першому-третьому освітньому рівнях; всебічної підтримки наукової та освітньої мобільності; участі у спільних наукових дослідженнях і освітніх програмах. У Меморандумі засвідчено, що обидві установи прагнуть до встановлення  співробітництва в галузі освіти, наукових досліджень, управління та культури, що сприятиме розвитку та зміцненню дружніх зв'язків між двома установами та двома країнами на основі принципів рівності та взаємної вигоди, а також зацікавленості у побудові та розвитку відносин міжнародного співробітництва.

Завантажити презентацію